Situationsanpassat ledarskap

Hur du är en effektiv ledare i alla situationer

Som ledare handlar det inte längre om vad du gör utan vad du lyckas få andra att göra

Som ledare är ingen dag den andra lik. Din förmåga att leda dina medarbetare genom ständiga förändringar och utmanande situationer avgör vilket resultat ni tillsammans skapar.

Borta är tiden där du som ledare var experten som hade alla svar. Nu handlar det om att säkerställa att alla dina medarbetare har de bästa förutsättningarna att leverera på toppen av sin egen förmåga.

Utbildningen i Situationsanpassat Ledarskap® är till för dig som vill bli mera effektiv i ditt ledarskap. Nå bättre resultat och samtidigt utveckla dina medarbetare till att självgående lösa mer komplicerade uppgifter.

Modellen ger stöd inför rekrytering av nya medarbetare, kompetensbedömning av befintliga medarbetare och en tydlig vägledning av vilken ledarstil du ska använda i olika situationer. Allt med målet att du ska bli bättre på att delegera det operativa arbetet och därmed kunna lägga mera tid på de strategiska långsiktiga utmaningarna.

Situationsanspassat ledarskap del 1

Med världens mest använda ledarskapsmodell blir du en ledare som styr i förhållande till situationen, inte ditt eget humör. Om du har upplevt att du försökt delegera och uppgiften inte blev gjord och att du allt oftare tänker att det är lika bra att göra det själv - då är det den här modellen en game changer.

I den här kursen får du lära dig när du ska delegera och när du inte ska göra det. Och du får lära dig hur du kan gör dina medarbetare mogna att bli delegerade till.

Situationsanspassat ledarskap del 2

När du förstått vad situationsanpassat ledarskap innebär så är det dags att gå från teori till praktik. Vi diskuterar vilka erfarenheter du har gjort när du testat modellen och vilka lärdomar du dragit.  

I den här kursen får du insikt i vilken ledarstil som är din favorit och vad som är fördelarna och nackdelarna med den. Du får även veta när du ska använda de andra ledarstilarna och hur du undviker att curla dina medarbetare.

Situationsanspassat ledarskap del 3

Inför den här dagen har du genomfört en 360 feedback där vi går igenom hur dina medarbetare uppfattar dina ledarstilar idag kopplat till ditt situationsanpassade ledarskap. Du har med dig ett nuläge för vart du står idag.  

På kursen får du hjälp att tolka ditt resultat. Du får veta vad du gör idag som du ska fortsätta med och vad du kan utveckla vidare.

Situationsanspassat ledarskap del 4 - booster uppföljningdag

En möjlighet att både repetera modellen och följa upp hur det har gått för dig att använda den. Vilka situationer har det fungerat bra och vilka situationer har det varit svårt? Kanske har du ett läge du inte vet hur du ska hantera - då får du svar under den här dagen.

Datum för utbildningen under 2024

Utbildningen innehåller fyra utbildningsdagar.
3/4 kl 13.00-16.30
4/4 kl 08.30-12.00
5/4 kl 13.00-16.30
7/6 kl 08.30-12.00 

"Tack vare Olle har jag blivit säkrare i min ledarroll och fått verktyg att hantera svåra situationer. Han förmedlar kunskap på ett tydligt och lättsamt sätt."

Birgitta Sjölin
VD, Hälsinge Smådjursklinik

Är du redo att bli en ledare som når resultat på ett mer effektiv sätt? 

Jag har hjälpt hundratals ledare att känna sig trygga i sina roller genom att ha rätt verktyg att ta till i sin vardag. De här verktygen kan bli dina också. 

“Olles föreläsningar har varit otroligt uppskattade och inspirerande för företaget. Vi använder fortfarande verktyg och positiva tänkesätt vi lärt oss av honom i vårt dagliga arbete. Som min coach och mentor har han varit orädd och knivskarp i sina analyser, han har lyft mig som människa under perioder jag inte orkade göra det själv. Tack!”

Malin Hagberg
VD, Hudikhus

Olle Fack

Insåg för 25 år sen att inom mig finns en lärare. Når någon säger ”aha nu fattar jag hur jag ska göra” uppstår en varm känsla i mitt hjärta. Älskar helt enkel att hjälpa andra att utvecklas och bli effektivare. Senaste 25 åren har jag varit med om att bygga JM:s Ledarskapsakademi och genomfört ledarskapsutbildning för ca 1,000 chefer i HM över hela världen. Ledarskapsansvarig för Rikshem under deras första fem år. Jobbat med 20 av de fristående Sparbankerna i Sverige och utbildat mer än 130 vd:ar och ägare av företag i Mellansverige i konceptet ”Framgångsfabriken”.

Idag är jag ledarskapsutbildare för Blomsterlandet och driver 3 st. Framgångsfabriker samt coachar flera ledningsgrupper i både företag och organisationer.

Numera har du som är intresserad av att lära dig mer om ledarskap möjlighet att deltaga i den öppna ledarskapsutbildningen Train2Lead Academy. Detta ”Live digitala” konceptet genomförs varje halvår med 10 st digitala halvdagar + gruppcoachningar.

Course Pricing

  • Situationsanpassat ledarskap
  • 14950 SEK

    Så att du kan hantera alla situationer på ett effektivt sätt.

    Köp nu