Aktuella utbildningar

Din förmåga att leda din grupp avgör hur du snabbt du når dina mål. Du kan utveckla effektiva arbetssätt som gör att du når dina mål. Olle Fack har hjälpt hundratals chefer att förbättra sitt ledarskap så att de kan skapa större resultat och känna sig mer nöjda när de lämnar jobbet. Han kan hjälpa dig att bli den ledare du vill vara. 

Datum för liveutbildningar våren 2024

Leda mig själv
12 mars kl 13.00-16.45 Mindset för utveckling och framgång
13 mars kl 8.15-12.00 En effektiv vardag där du styr  
19 mars kl 14.00-15.30 Gruppcoaching - stöd för att gå från ord till handling  

Leda och påverka andra
25 mars kl 13.00 -16.45 Konsten att delegera
26 mars 8.15-12.00 Coaching i teori och praktik  
8 april kl 13.00-16.45 Att leda i förändring  
22 april kl 13.00-16.45 Att vara ledare i en värderingsstyrd organisationsmodell
23 april kl 8.15-12.00 Feedback -konsten att ge och ta emot samt stötta andra i sin utveckling  
29 april kl 14.00-15.30 Gruppcoaching - stöd för att gå från ord till handling

Utveckla teamet
13 maj kl 13.00-16.45 Recept för effektiva vanor i grupp och samarbeten
14 maj kl 8.15-12.00 Konflikthantering och svåra samtal  

Nästa steg
17 juni 2024 kl 13.00-16.45 Lösningar på framtidens ledarutmaningar - skicka in ditt case - samt handlingsplan för fortsatt utveckling  

Du är välkommen att logga in en kvart innan utbildningen startar för att få en chans att träffa övriga deltagare.

Om du är anmäld men får förhinder kommer du att få en inspelning av teoridelen av det tillfället.

Datumen gäller med reservation för eventuella ändringar på grund av oförutsedda händelser.

Alla de här kursdelarna ingår i Tranin2lead Academy

Mindset för utveckling och framgång

Händer det att du blir triggad av situationer och reagerar på ett sätt som inte känns bra i efterhand?
I den här kursen får du lära dig hur du kan ta kontroll över dina reaktioner och kickstarta din personliga utveckling. 

En effektiv vardag där du styr

Vill du kunna lämna jobbet nöjd med att du gjort rätt saker även när du inte hunnit allt du tänkte? I den här kursen får du lära dig att sätta rätt mål och hur du gör de prioriteringar du behöver för att få ihop din vardag. 

Konsten att delegera

Som chef handlar det inte längre om vad du gör utan vad du lyckas får andra att göra. I den här kursen får du lära dig när du ska delegera och när du inte ska göra det. 

Att leda i förändring

Förr kunde vi göra planer som höll i flera år. Nu förändras allting hela tiden. I den här kursen får du lära dig kan hjälpa människor på förändringsresan genom ditt ledarskap. 

Coaching i teori och praktik

Du kan hjälpa dina medarbetare att hjälpa sig själva. I den här kursen får du inte bara lära dig teorin kring coachande ledarstil utan du får även möjlighet att öva på den. 

Att vara ledare i en värderingsstyrd organisationsmodell

Har ni företagsvärderingar som du ska implementera i din grupp? I den här kursen får du lära dig hur du utövar ett värderingsbaserat ledarskap där du kan hjälpa dina medarbetare att nå resultat på rätt sätt. 

Feedback - konsten att ge och ta emot samt stötta andra i sin utveckling

Är du tyst när du egentligen vill säga ifrån? Om du som ledare är tyst så tolkas det ofta som att du ger ditt medgivande. I den här kursen får du en handfast metod för hur du ska göra för att skapa de beteenden du vill se. 

Effektiva vanor i grupp och samarbeten

Vill du ta ditt team till nästa nivå? Vägen dit går via ökat samarbete så att du kan maximera effekten av teamet. I den här kursen får du lära dig att jobba med ständiga förbättringar och hur du åstadkommer effektivare samarbete. 

Konflikthantering och svåra samtal

Gå från att ducka konflikter till att lösa de du behöver lösa, och lämna de som inte är mödan värd. I den här kursen får du en struktur för hur du håller ett känsligt eller svårt samtal så att du kan göra det lättare och med bättre resultat.

Gruppcoachning

Förutom kurstillfällena får du två gruppcoachningstillfällen. Där kan du ställa dina frågor på implementeringen av det vi lär oss. Stöd i att börja leda på ett nytt och effektivare sätt redan idag. 

Case genomgång

Vilken ledarutmaning har du? Skicka in din fråga i förväg och få den besvarad med en handlingsplan för fortsatt utveckling.

Vill du utveckla ditt ledarskap?

Oavsett om du behöver utveckla ditt eget ledarskap eller om du ansvar för andra chefer så är Train2lead Academy ett tryggt val. Olle Fack har framgångsrikt utvecklat ledarskapet hos hundratals chefer.

Tillgängliga utbildningar - boka din plats här


Kostnadsfri inspirationsföreläsning

Har du svårt att få värdegrunden att sitta hos dina medarbetare?

Har din organisation en värdgrund som du ska utgå ifrån i arbetet med din grupp? Då ska du kolla in den här korta föreläsningen om en modell som kommer ge dig en tydligare insikt i hur du kan göra för att få värdegrunden att gå från teori till praktik. 

Vill du ha ledarskapstips och inspiration hem till dig?

Häng med på mitt inspirerande nyhetsbrev där du då och då får värdefulla insikter som underlättar din vardag som ledare. 

I have read and agree to the terms & conditions.

Vill du leda på ett effektivare sätt?

Välkommen att kontakta mig.
E-post: olle.fack@train2lead.se
Mobil: 070-820 31 74

Få inspiration och 

Dina medarbetare är dina främsta resurser för att nå de mål du är ansvarig för. Men för att  skapa mesta möjliga resultat behöver de samarbeta med varandra och ta egna initiativ i vardagen.

Ditt ledarskap visar vägen och skapar förutsättningarna för det. 

Förebygg konflikter och hantera de som ändå uppstårpå ett effektivt sätt

Du kan förebygga många konflikter genom ditt ledarskap och du kan bli bättre på att snabbt hantera de konflikter som ändå uppstår.

Använd enkla och beprövade metoder som gör att du får alla medarbetare med dig. Även den du trodde du aldrig skulle nå fram till.